روشویی آرمیتاژ - رویال68

روشویی پایه دار مدل رویال68

7,077,000 ریال
7,077,000 ریال

طول : 550-680 میلیمتر / عرض : 440-510 میلیمتر / ارتفاع : 870-920 میلیمتر

روشویی آرمیتاژ - اورانوس53

روشویی پایه دار مدل اورانوس53

4,403,000 ریال
4,403,000 ریال

طول : 530-640-685 میلیمتر / عرض : 435-495-540 میلیمتر / ارتفاع : 870-910-940 میلیمتر

روشویی آرمیتاژ - الوند57

روشویی پایه دار مدل الوند57

4,042,000 ریال
4,042,000 ریال

طول : 560-630 میلیمتر / عرض : 420-470 میلیمتر / ارتفاع : 860-880 میلیمتر

روشویی آرمیتاژ - شهرزاد55

روشویی پایه دار مدل شهرزاد55

3,958,000 ریال
3,958,000 ریال

طول : 550-680 میلیمتر / عرض : 430-490 میلیمتر / ارتفاع : 840-880 میلیمتر

روشویی آرمیتاژ - اریس55

روشویی پایه دار مدل اریس55

3,958,000 ریال
3,958,000 ریال

طول : 540-645 میلیمتر / عرض : 410-470 میلیمتر / ارتفاع : 860-900 میلیمتر

روشویی آرمیتاژ - آدنیس55

روشویی پایه دار مدل آدنیس55

3,958,000 ریال
3,958,000 ریال

طول : 540-660 میلیمتر / عرض : 430-485 میلیمتر / ارتفاع : 845-910 میلیمتر

روشویی آرمیتاژ - آپادانا55

روشویی پایه دار مدل آپادانا55

3,905,000 ریال
3,905,000 ریال

طول : 555-615 میلیمتر / عرض : 450-475 میلیمتر / ارتفاع : 820-830 میلیمتر

روشویی آرمیتاژ - نسترن50

روشویی پایه دار مدل نسترن50

3,737,000 ریال
3,737,000 ریال

طول : 490-580 میلیمتر / عرض : 420-490 میلیمتر / ارتفاع : 810-855 میلیمتر

روشویی آرمیتاژ - آریا60

روشویی پایه دار مدل آریا60

3,650,000 ریال
3,650,000 ریال

طول : 485-570 میلیمتر / عرض : 420-510 میلیمتر / ارتفاع : 815-885 میلیمتر

روشویی آرمیتاژ - آنیتا55

روشویی پایه دار مدل آنیتا55

3,637,000 ریال
3,637,000 ریال

طول : 560-590 میلیمتر / عرض : 420-465 میلیمتر / ارتفاع : 855-865 میلیمتر

روشویی آرمیتاژ - آمیکا40

روشویی پایه دار مدل آمیکا40

3,260,000 ریال
3,260,000 ریال

طول : 400-490-553-615 میلیمتر / عرض : 345-430-462-523 میلیمتر / ارتفاع : 800-830-850 میلیمتر

روشویی آرمیتاژ - نیلوفر45

روشویی پایه دار مدل نیلوفر45

2,895,000 ریال
2,895,000 ریال

طول : 440 میلیمتر / عرض : 350 میلیمتر / ارتفاع : 800 میلیمتر

روشویی آرمیتاژ - سرشوی

روشویی پایه دار مدل سرشوی

0 ریال
0 ریال

طول : 590 میلیمتر / عرض : 480 میلیمتر / ارتفاع : 900 میلیمتر

روشویی آرمیتاژ

روشویی مروارید

روشویی گلسار فارس

دستشویی چینی کرد

روشویی مدرن

روشویی طرح چوب

روشویی پی وی سی

pvc cabinet basin